PRODUKTER FÖR LÄCKSÖKNING

Vi erbjuder marknadsledande produkter inom tätkontroll och läcksökning så som läckprovningsinstrument, spårgasdetektorer, gasladdning och –återvinningsstationer, kalibreringsinstrument, snabbkopplingar och specialventiler.

Läckprovning sedan 1973

Nolek har instrument och specialmaskiner i bruk inom ett stort antal olika industrier sedan 1973. Under den tiden har vi samlat, och delat med oss av, de stora kunskaper vi fått när det gäller industrins behov och krav när det gäller läckprovning. Vi har en FoU-avdelning som hela tiden arbetar för att hålla oss i framkanten av läckprovningsteknologin, och vilket har resulterat i skapandet av instrument och standardprodukter som har förvandlat läckprovningsindustrin till vad den är i dag. Och vårt löfte till våra kunder är att vi kommer att fortsätta utveckla produkter som kommer att forma framtidens läckprovningsindustri.