KVALITET ÄR MER ÄN BARA GODKÄND LEVERANS

Under våra mer än 40 år i branschen har vi hela tiden arbetat med kvalitet som vår ledstjärna – detta reflekteras också i det rykte för pålitlighet vi har när det gäller våra produkter och tjänster.

Kvaliteten definieras av våra kunder när deras erfarenheter jämförs med vad vi har åstadkommit. Att göra allt för att möta, eller överträffa, kundernas förväntningar är ett måste för alla framgångsrika företag.

Ett slutligt leveransprov när produkten lämnar fabriken kan eliminera risken att en dålig produkt når slutkunden. Emellertid, att upptäcka fel alldeles i slutet av tillverkningen blir ofta både dyrt och ineffektivt. Genom att införa provning även av underkomponenter kan problem identifieras tidigt, vilket leder till snabbare åtgärder och lägre kostnader.


Läckprovningsutrustning betalar sig i form av förbättrad kvalitet

Att minska inkassering av produkter i tillverkningen och minska antalet garantiärenden efter leverans är effektiva sätt att öka vinsten. Nöjda kunder är dessutom en värdefull tillgång!

Investering i läcktestningsutrustning medför att er fabrik levererar bra produkter.

Utvärdering av fel

Om en produkt returneras som ett garantiärende kan det ibland vara svårt att verifiera vad som egentligen gick snett. Om fukt har varit ett problem så kanske delen har torkat sedan händelsen och det kan vara omöjligt att upprepa felet. Genom att bestämma läckhastigheten kan man verifiera om delen klarar originalkraven eller inte.

Eftersom läckprovning är ett oförstörande prov ger det tidigt en bra indikation utan att påverka produkten.

Designvalidering

Under utvecklingen av en produkt kan det vara svårt att beräkna den optimala lösningen för såväl förutsägbarhet som kostnad och kvalitet. Genom att godkänna olika koncept tidigt i ett projekt minimeras dyrbara fel senare i projektet. Läckor är ofta svåra att hitta utan ordentlig mätning.

När det gäller kvalitetssäkring erbjuder NOLEK en mängd mätningsprodukter, från enkla tryckinstrument för bordsplacering till automatiserade, skräddarsydda maskiner som arbetar med tryckmätning via heliummätning.