TÄTKONTROLL AV PUMPAR

Pumpar och vattenledningar är typiska områden som kräver sådan läckprovningskompetens och sådana metoder som vi har tagit fram genom åren.

Tätkontroll inom vattenarmatur- och pumpindustrin

Vi har omfattande erfarenhet när det gäller konstruktion av tätkontrollsutrustningar för vattenarmatur- och pumpindustrin. Vi har långvariga relationer med Grundfos, en ledande skandinavisk leverantör av vattenpumpar.

Våra utrustningar används i dag för att prova exempelvis olika typer av vattenarmaturer och pumpar och därmed sammanhörande komponenter, brandsläckare, vattenvärmare och andra vattenbärande produkter.