FARMACEUTISK- OCH MEDICINSK TÄTKONTROLL

Medicinska och farmaceutiska produkter är bland de hårdast reglerade när det gäller kvalitetskontroller och provningar. Det finns ett urval maskiner för provning av integritet och läckor i till exempel pillerförpackningar, plasmapåsar och andra medicinska anordningar som kräver sterilitet samt en sluten och förseglad miljö.

Farmaceutisk och medicinsk tätkontroll är vår specialitet

När det gäller kontroll av tillslutning och förseglingsintegritet av förpackningar för, till exempel sterila produkter som kan påverkas negativt av syre och/eller fukt, säkerställer våra instrument och system tätheten hos de provade produkterna genom pålitliga mätningar. Våra system kan användas för kvalitetskontroll eller stickprov under tillverkningen, och vi har ett långvarigt samarbete med AstraZeneca, ett av världens ledande farmaceutiska företag.

Vi har konstruerat maskiner som provar åtskilliga olika medicinförpackningar, inklusive blisterförpackningar, medicinflaskor och -burkar, väskor och plasmapåsar, flexibla förpackningar/påsar/väskor, ampuller, fyllda sprutor m.m.

På grund av sin natur och inverkan på människors hälsa ställer tillverkningen av farmaceutiska/medicinska produkter högsta möjliga krav.

Vi hjälper våra kunder med hela omfattningen – från att definiera om prototyperna har konstruerats med tillräckligt fokus på undvikande av läckor, till läckprovning på linjen med extremt korta tidsförlopp. Vi hjälper också kunderna genom hela projektet.

Er partner när det gäller att säkerställa farmaceutisk kvalitet

Vi är i dag huvudleverantör av läckprovnings-  och valideringsutrustning till några av världens ledande tillverkare inom den farmaceutiska industrin. Och vi siktar på att bli mer än en leverantör – vi vill bli er partner. Alla våra farmaceutiska produkter är utvecklade, konstruerade och tillverkade i våra egna anläggningar för att garantera högsta möjliga standard.
Ta gärna kontakt med oss via nedan formulär om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med tätkontroll av farmaceutiska produkter.