GJUTNINGSINDUSTRIN

Vid gjutning är det absolut nödvändigt att se till att slutprodukten inte har några sprickor/läckor någonstans, oavsett vilka material som har använts vid tillverkningen av den.

Vi har åratals erfarenhet när det gäller provning av gjutprocesser

Vi har lärt oss mycket inom konstruktion av läckprovningssystem för en omfattande mängd komponenter och produkter inom gjutområdet.

Viktiga erfarenheter har samlats under vårt långvariga samarbete med Ljunghäll och Brabant, ledande leverantörer till den skandinaviska bilindustrin. De maskiner vi byggt används till läckprovning av exempelvis olika typer av hus och höljen, oljesumpar, kopplings- och växellådshus, motorblock, kylare m.m.

Om ni vill ha en kundanpassad tätkontrollmaskin eller om det gäller en produkttyp som ni vill veta mer om, är ni välkomna att kontakta oss via formuläret nedan.