LUFTKONDITIONERING – KOMPONENTER

Vi har omfattande erfarenhet av att konstruera system för läckprovning av en mängd olika delar och produkter inom luftkonditioneringsområdet.

Huvudleverantör till Danfoss

Vi har blivit utnämnda till huvudleverantör (”preferred supplier”) av Danfoss, en ledande och världsomspännande leverantör av luftkonditioneringskomponenter. Detta har hjälpt oss att bygga upp en stor kunskapsbank inom denna industri. De maskiner vi byggt används till att prova ett flertal komponenter och ventiler (kontrollventiler, justerventiler, kulventiler, vakuumventiler, hydraulventiler, temperaturregleringsventiler) samt verktyg, bälgar, termostater,  filter och rörledningar. Ni är välkomna att kontakta oss för att diskutera produkter eller mer specifika frågor angående luftkonditioneringsdetaljer.