Varför välja oss?

Mer än 40-års erfaranhet

Globalt nätverk

Snabb support

Kundanpassade maskiner

Långvariga och nöjda kunder

Kvalitet


Tätkontrollutrustning anpassad för våra kunder

Vi är världens ledande leverantör av helhetslösningar när det gäller läckprovning, verifieringsprovning, läcksökning, heliumladdning och heliumåtervinning samt icke-förstörande provutrustning.

Läcksökning används i dag inom många områden, från tunga industriella krav från t.e.x oljeplattformar, till utomordentligt krävande applikationer inom områden som medicin, vetenskap och rymd. Vart och ett av dessa områden kräver anpassade lösningar och instrument. Dessutom har alla områden fått strängare specifikationer och måste uppfylla internationella standarder.

Även om många applikationer/produkter ser standardmässiga ut vid en första anblick, förefaller de vara mer komplexa till sin natur och fordrar olika provmetoder eller till och med ändringar av användaren – detta för att produkterna rent fysiskt inte medger den nödvändiga provmetoden.

Eftersom läcksökning oftast utgör ett extra steg i produktionsprocessen och därmed extra kostnader, är det nödvändigt att anlita ett företag som har omfattande erfarenhet och är villigt att arbeta i partnerskap med kunden för att definiera en provmetod som ger det rätta förhållandet mellan utrustningskostnad och produktivitet.

Nolek grundades 1973 och är i dag en av världens ledande leverantörer av läcksökningsutrustning. Nolek var redan från början involverade i utveckling av standarder för läckprovning och -sökning och har bidragit till utvecklingen av många industriella läcksökningsutrustningar. Noleks omfattande erfarenhet, vilken innefattar samtliga mätnings- och sökningsmetoder, har resulterat i bred kunskap och förståelse inom området skräddarsydda läckprovningsutrustningar för en mångfald industrier.

Genom åren har Nolek byggt hundratals skräddarsydda utrustningar, anpassade för de minsta farmaceutiska förpackningar till provutrustningar för stora motorblock för lastbilar (se bilder nedan).

Förutom att bygga tätkontrollsystem kan Nolek erbjuda sina kunder råd och support genom hela processen, från råd angående produktdesign (för att göra utrustningen kompatibel med läckprovningskraven) till hjälp med underhåll, service och kalibrering.

Nolek har utvecklat sin egen produktlinje när det gäller instrument för mätning av läckage och så även kalibreringsinstrument och kan leverera alla typer av provmetoder, från tryckfallsmätning till de känsligaste läcksökningmetoderna med användande av helium.

Noleks vision är att hjälpa till att förbättra kundernas produktspecifikationer och produktionskrav. Nyckelordet inom företaget är kvalitet och det är ett framträdande mål för Nolekss ledning att se till att varje anställd hela tiden tillämpar de bästa kvalitetsprinciperna. Nolek är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Noleks huvudkontor och tillverkningsfaciliteter finns i Stockholm, Sverige; en stor produktionsanläggning finns också i Malaysia. Andra Nolek-kontor finns i USA, Danmark och Ungern; man har också ett 15-tal distributörer i andra länder i världen.