3. TRYCKFALL – VIKTIGA MOMENT

Vid användning av tryckfallsmetoden kan läckvärdet beräknas med följande ekvation, där:

 

Q = Läckhastighet i mbar.l/s;

p¹ = Initialtryck i mbar;

p² = Sluttryck i mbar;

V = volym i liter;

t = tid i sekunder.

 

Den minsta tryckändring som kan detekteras är cirka 0,1 Pa, 0,001 mbar eller 0,0000145 psi.

Temperaturväxlingar måste bevakas noggrant för att få maximal precision.

Nu när vi har beräkningsmomenten ovan till hands kan vi gå in i mer detalj för tryckfallsmätningar.