2. TRYCKFALLSMÄTNING – ATT TÄNKA PÅ

T

Känsligheten som tryckfallsmetoden ger är perfekt för många provkrav inom bilindustrin, såsom oljetråg, de flesta gjutgodsartiklar, motorblock och cylindertoppar. Det är viktigt att veta att tryckfallsmetoden inte lämpar sig för att prova elastiska- eller plastmaterial. Elasticitet hos en komponent motverkar tryckavtagandet och skapar motsatt effekt om materialet sviktar under tryck.

Det viktigaste arbetsmomentet i många tryckfallssystem är att konstruera fixturerna och särskilt då närvaron av elastomerer.

När man använder tryckfallsmetoden är följande viktigt:
• Tryckfallet är direkt proportionellt mot läckhastigheten;
• Det iakttagna tryckfallet kan omvandlas till läckhastighet om:
− Den provade komponentens internvolym är känd;
− Tryckfallet mäts noggrant;
− Tidpunkten för provet antecknas

I den tredje delen av vår handledning om tryckfallsmetoden ska vi avhandla viktiga moment när det gäller uträkningarna innan vi går in i mera detaljer i Del 4. Klicka här eller använd menyn till höger för att komma dit.