GUIDE: MÄTNING MED HJÄLP AV TRYCK

En klassisk metod för läckmätning är givetvis att mäta tryckavtagande. Här går vi igenom teorin och de steg som används i tryckfallsmetoden för att mäta läckor.

Del 1 – Provtryckning – hur det fungerar 

Tryckfallsmätning, där man mäter ett avtagande tryck, är troligen den mest spridda metoden när det gäller att mäta läckor på komponenter under tillverkning i en produktionslinje. Processen är enkel, ganska billig och lätt att automatisera.

Man sprutar helt enkelt in luft i provobjektet, varefter ventilen till tryckkällan stängs. Varje tryckfall över tid betyder att det finns läckage.

När det gäller tryckfall så är känsligheten en funktion av objektets storlek och provets tidsförlopp. Medelstora och stora objekt kräver i de flesta fall längre tidsperioder för att få en acceptabel känslighetsnivå. För medelstora objekt är känsligheten begränsad till läckor som avger 0,5 – 1,0 cm³ per minut.

Klicka här för att komma till nästa del av denna tryckfallssektion, eller använd menyn till höger.