VÅR LÄCKSÖKARE – SNIFFITX1

SniffIT X1 är en handhållen, batteridriven läcksökare, baserad på den nya, patenterade SniffIT-teknologin. SniffIT X1 är konstruerad för att känna lukten av såväl helium som väte.

SniffIT X1 är ergonomisk och av högsta kvalitet. Det är det minsta instrumentet på marknaden och väger ca 300 gram (0,66 lb). De lägsta spårningsbara mängderna av helium och väte med SniffIT X1-teknologin® är 1×10-5 mbarL/s, vilket gör teknologin en av dagens känsligaste på marknaden. Flexibiliteten att kunna upptäcka både helium och väte gör SniffIT X1 oberoende av spårningsgaser för läcksökning, och SniffIT X1 är den enda i sitt slag.

Med SniffIT X1-teknologin blir sensorn aldrig mättad, vilket innebär att instrumentet inte har några rörliga kostnader, till skillnad från de flesta alternativa utrustningar. Samtidigt reagerar det ögonblickligen och har ingen uppvärmningstid- det är bara att trycka på knappen och starta luktavkänningen. Instrumentet har två känslighetsområden – hög och låg.

SNIFFIT X1 HAR UTVECKLATS FÖR ATT MÖTA FYRA KRAV:

• Enkelhet: Operatör behövs ej; tryck helt enkelt på ON och om helium eller väte läcker från en produkt så visas detta på skärmen. Skärmen har såväl en grafiskt som en numerisk kvantifiering.
• Rörlighet: Instrumentet kan hållas i handen, väger ca 300 gram (0,66 lb) och har 10 timmars batteritid.
• Noggrannhet: SniffIT ger mycket exakta resultat, baserade på en pålitlig, unik teknologi.
• Ekonomi: SniffIT X1 är den billigaste högkvalitativa luktavkännaren på marknaden – mindre än halva priset jämfört med alternativen – och det finns inga gömda rörliga kostnader etc.

VAD VÅR SNIFFER GÖR

SniffIT X1 används för läcksökning. Det vanliga tillvägagångssättet är att först införa helium eller väte i produkten. Därefter används SniffIT över hela produkten, och om helium eller väte läcker ur produkten, kommer SniffIT X1 att upptäcka detta. Det är alltså ett läcksökningsinstrument.

HUR KAN DEN ANVÄNDAS?

Här är några exempel på användningsområden för SniffIT X1:

 

 • • Komplettera era läckprov med att söka efter läckor på kasserade delar via tryckmätningsprov.
  • Prova era motorer, pumpar, ventiler, växellådor etc. Efter att ha provat produkten med tryckmätning, fyll den med helium eller väte och hitta läckans exakta position med SniffIT.
  • Prova era produkter med enkla, manuella metoder.
  • När det gäller värmepumpar så kan ni, efter att ha provat pumpen i sin helhet, hitta läckans exakta position med SniffIT.
  • Tankar är ofta för stora för tryckmätning, och kompletta heliumsystem är dyra. Fyll produkten med helium eller väte och hitta potentiella läckor snabbt och effektivt utan att behöva använda kladdiga sprayer som har otillräcklig precision.
  • Provning av bromsrör och ABS-system efter installation.
  • Ytprovning av vatten- och oljetätning avseende motorblock och andra delar inom bilindustrin.
  • Sökning efter interna läckor i ventiler etc.
  • Provning av oljekylare för bilar.
  • Provning av förpackningar inom det farmaceutiska området.
  • Provning av ventiler och ventilsamlingsrör.
  • Provning av svetsade fogar på tankar.
  • Provning av känsliga skarvar.
  • Idealisk för läckprovning av produkter som tillverkas i små volymer.
  • Användbart för provning av nya produkter och stickprov som underlag för statistik, såväl som för direktprovning i produktionen.
  • Analys av potentiella läckpunkter genom läcksökning på kasserade produkter.
  • Vare sig produkten är liten eller stor, varm eller kall, om ni använder helium eller väte så kan SniffIT X1 hitta läckorna.