VÅRA TÄTKONTROLLINSTRUMENT

Vår kraftfulla tätkontrollsinstrument S9 används för läckprovning av produkter som behöver vara luft- eller vätsketäta – en medicinburk t.ex. behöver vara fuktsäker och en motor behöver vara fullständigt vätsketät.

S9 använder luft med övertryck eller vakuum, vilket är snabbare, enklare och billigare än att prova produkten med användande av dess egna arbetsmedel, till exempel vatten eller olja. S9 är ett överlägset provinstrument för olika arbetstryck – från vakuum till 15 bar.

VAD FÖR TYP AV TRYCKPROVNING GÖR DEN?

S9 använder luft med övertryck eller vakuum, vilket är snabbare, enklare och billigare än att prova produkten med användande av dess egna arbetsmedel, till exempel vatten eller olja. Det är ett överlägset provinstrument för olika arbetstryck – från vakuum till 15 bar. Mätningen utförs med den ena av två tillgängliga metoder: differenstrycksprovning eller vakuumprovning.

Läckprovning innebär att man bestämmer hur stort läckaget hos en produkt är, och S9 använder luft som medel att prova detta.

Hur kan S9 användas inom tätkontroll?

Den kan användas för alla produkter som innehåller någon typ av vätska, gas eller luft, t.ex. vatten, olja, bensin, freon eller glykol – i stort sett de flesta produkter. Här är några exempel på olika applikationsområden och produkter som S9 kan användas till:

Bilindustrin: Motorblock, koppling, kraftöverföring/växellåda (inklusive höljen), gaskanaler i insugningsrör, avgasrör, avgasventiler, kopplingsplatta, cylindertopp, fördelardosa, oljetråg, ventilhus, ventilhuslock, common rail-system, alla typer av lagerhus, fördelardosa, cylinderblock, bränsleledningar, bränsletankar, kylare, bromscylinder, knappar, bränslesystem, styrservo, storlekskontroll, tankkopplingar, vattenpump, kopplingshus, trycklock, luftledningar och påfyllningslock.

Förpackningar: Provning av tillslutning och tätningsintegritet av förpackningar, t.ex. sterila produkter, bläckpatroner och förbrukningsartiklar vilka kan påverkas negativt av bakterier, syre och/eller fukt.

Mediciner och farmaceutiska produkter: Blisterförpackningar, medicinflaskor och -burkar, väskor och plasmapåsar etc, vilka kan påverkas negativt av bakterier, syre och/eller fukt.

Luftkonditionering: Provning av ett flertal komponenter inklusive olika typer av ventiler, inklusive reglerventiler, inklusive kontrollventiler, styrventiler, kulventiler, vakuumventiler, hydrauliska ventiler, temperaturregleringsventiler,, och verktyg, bälgar, termostater, olika typer av filter samt olika typer av rördragning.
Elektronik: Provning av t.ex. olika typer av elektroniska delar och apparater, olika typer av batterier och höljen, mobiltelefoner inklusive skal och antenner, larmknappar, olika typer av belysning, förstärkare, telefoner, optiska sensorer, kommunikationsradioutrustningar, elvärmare, rakapparater, vapensikten etc.

Hydraulik och Pneumatik: Provning av t.ex. olika typer av hydrauliska och pneumatiska komponenter, ventiler, hydraulmotorer, cylindrar, alla slags slangar och rör och kopplingar, olika typer av vattenblandare, utombordsdrivningar, kompressorer, trycktankar, gasflaskor, toalettspolningsmekanismer, samt olika typer av domkrafter.

Casting: Provning av t.ex. olika typer av hus och lock, oljesumpar, växellådshus, lagerboxlock, kopplingshus, ugnshöljen, motorblock, kylare etc.

 

 

 

 

 

TEKNISKA DATA

 Standardtryckområden: Vakuum: -1 till 0 bar; Övertryck: 0,05 till 0,5 bar(Låg), 0,2 till 5 bar (Normal), 1 till 10 bar (Hög) samt 2 til 15 bar (Extra hög). Läckgräns: max: +/- 500 Pa; min: 1 Pa/s.
Nätanslutning: 100-240 VAC/0,9 A 50-60 Hz. Antal siffror i fönstret: 3.
Vikt: Ca 16 kg. Displaytid: 100 ms.
Dimensioner: 188 mm x 400 mm x djup 315 mm. Timerinställning: 999,9 s.
Kapslingsklass: IP32. Hårdvara: 8 BIT CPU.
Färg: Silvergrå (RAL 6021) med mörkgrön frontpanel. Provtrycksmedia: Ren luft 1 bar över provtryck.
 CE-märkt. Pilottrycksmedia: Ren luft min. 5 bar.
Industrianpassad design Omgivningstemperatur:
Difftryckgivare: Operativ temperatur: 5-40°C;
Mätnoggrannhet: 0,3 Pa; Förvaringstemperatur: -20-60°C;
Mätområde: +/- 500 Pa; Luftfuktighet:
Tryckområde: 1,5 MPa. − 80 % relativ fuktighet;
Uppläsning: 1 Pa − 80 % relativ fuktighet eller lägre, ingen kondensering.
Enheter som visas (samtliga tillgängliga på begäran): Kommunikation: RS 232, TCP/IP (optional)
Provtryck (standard): kPa, mBar; I/O kontrollport: DB-9P kontakt.
− Läcka (standard): Pa, mm3/s, 1/100 ml/min, ml/min, L/min.