INSTRUMENT LOGGNING – VÅR MJUKVARA

DataConnectIT är ett program som kan hantera produktionsdata. Med DataConnectIT kan du överföra data till och från industrimaskiner (via OPC), och läsa eller skriva till datalagrar som SQL. Systemet kan konfigureras på flera sätt genom klientapplikationen och utföra processen automatiskt i bakgrunden, beroende på konfigurationerna.

För mer information se länken wiki.nolek.dk