GASÅTERVINNINGSSYSTEM

Noleks standard heliumåtervinningssystem är en revolutionerande produkt som minskar såväl kostnaderna som påverkan på miljön.
Återvinningssystemet samlar helium från provföremålet och pumpar först in gasen i en lågtryckstank. Heliumet fortsätter sedan genom en kompressor och lagras i en högtryckstank, vilket medger att påfyllningsstationen kan återanvända det för provning av nästa objekt. Beroende på vilken typ av prov som utförs är det möjligt att återvinna och återanvända upp till 98 procent av heliumet.

VAD GÖR ÅTERVINNINGSSYSTEMET?

Anläggningen återvinner helium som använts i ett läckprovsystem i syfte att spara pengar på gasen, som ibland kan vara dyr.

VAR KAN DEN ANVÄNDAS?

Det kan användas som ett komplement till de flesta läckprovningssystem som använder helium som spårgas, beroende på volymer, vakuummöjligheter, tryck etc.