VÅR HELIUMFYLLNINGSENHET

Vår heliumfyllningsenhet Lite är ett litet och effektivt system och används som ett verktyg för läcksökning. Undvik tidskrävande och ologiska justeringar på en normal gasregulator – med heliumfyllning Lite behöver operatören bara trycka på Start och Accept för att gas ska fyllas på och tömmas ur provobjektet. Spårgas behandlas på ett effektivt sätt och höga bakgrundsnivåer undviks. Inställningar görs normalt bara en gång, varpå enheten sköter resten.

Enheten erbjuds i två tryckområden: Normal (5 bar) och högtryck (15 bar).

VAR KAN PRODUKTEN ANVÄNDAS?

• Tillsammans med en gasspårningsläcksökare efter ett tryck-, flödes- eller vakuumavtyningsprov;
• Efter ett totalprov, normalt heliumprov;
• För produkter där gas behöver införas för att upptäcka läckor;
• I maskiner justerade för hårda produktionskrav, tryck bara på Start & Accept;
• För att undvika tidskrävande och ologiska justeringar på en normal gasregulator.