4. TRYCKFALLSMÄTNINGAR – BERÄKNINGAR

Tryckfallsberäkningar

En luftläcka är ett luftflöde som ofta uttrycks i Normalliter per minut (NL/min). Detta är en massenhet för gaser och motsvarar massan 1 liter vid ett tryck av 1 atmosfär och vid en standardtemperatur (oftast 0 °C).

Om luften vid ovanstående förhållanden är belägen under en kolv i en 10-liters cylinder i atmosfäriska förhållanden, skulle cylindern innehålla 10 NL luft. Om kolven drivs nedåt och minskar volymen till bara 1 liter skulle detta ge en tryckökning till 10 atmosfärer (antagandes inga temperaturvariationer). Det är viktigt att förstå att cylindern fortfarande innehåller samma 10 NL.

Med denna kunskap kan den totala mängden gas i en trycksatt cylinder lätt beräknas och uttryckas i NL, genom att multiplicera trycket som visas på mätaren (+ 1 atm) i atmosfär med cylinderns interna volym i liter.

Vid läckage kommer vi att se att vi förlorar ”normallitrar” över tid, men då ”läckvolymer” normalt är mycket små uttrycker vi denna volymförlust som t.ex. 4 mm³/min eller 0,01 mbar.l/sec.

I vår slutliga del av guiden går vi över till ett praktiskt exempel på tryckfall hämtat från bilindustrin – mer specifikt ett däck.