8. HELIUMSÖKNING – VAR ANVÄNDS DEN?

Efter alla dessa förklaringar – exakt var används vanligen heliumsökning och i vilka industrier?

Sprejsond

• Vakuumsystem;
• Provföremål som klarar en atmosfärs differentialtryck.

Sniffersond
• System som kan trycksättas (t.ex. gasrör och tryckkärl);
• System med dålig vakuumkonduktans eller som innehåller material med höga ångtryck (t.ex. vattenkylningsrör).

Provning utifrån och in / inifrån och ut

• Komponenter som klarar en tryckskillnad på 1 bar eller 14,7 psi (pounds per square inch);
• Komponenter som klarar minimala tryckskillnader med användande av speciell pumpteknologi.

Bombning

Små, förseglade anordningar (t.ex. integrerade kretsar ???).

Ackumulation
• Förseglade komponenter som inte klarar ett differentialtryck på en atmosfär;
• Komponenter som är för stora för provning inifrån-och-ut.

Gå vidare till tryckfallsavsnittet.

Nu när du har gått igenom alla sektionerna om heliumprovning så kan du gå igenom vår tryckfallsguide här.