7. HELIUMMÄTNING – ACKUMULATIONSMETODEN

Denna metod får mer och mer acceptans som heliumprovningsteknik som medger mängdmätning till lägre kostnad än en ”hård” vakuummetod. Varken vakuumpump(ar) eller dyrbara vakuumkammare fordras.
• Med denna teknologi appliceras helium eller en blandgas på ena sidan av en av väggarna i en kammare;
• Ökningen av heliumkoncentrationen (deltryck) på motstående vägg i kammaren observeras över tid

I vår sista del av denna guide går vi igenom i vilka fall heliummätning används.