4. VAD ÄR PARTIELLT TRYCK?

Atmosfären är uppbyggd av olika gaser. Det tryck som ”skapas” av varje individuell gas kallas partiellt tryck eller deltryck. Under normala förhållanden finns av helium 5 PPM (parts per million eller 5 * 10-4%. Se bilden nedan som visar atmosfärens sammansättning genom symboler, volymprocent och PPM

 

PPM

 

Ett exempel på partiellt tryck i en applikation

Behållare A är fylld med rent syre med ett tryck (p) på 5 bar, behållare B är fylld med rent kväve med ett tryck på 11 bar.

helium example partial pressure

 

Behållarna är lika stora. I behållare C är totaltrycket summan av deltrycken för syre + kväve, i detta fall 16 bar.

Vår slutsats är att de olika molekyltyperna inte påverkar varandra utan träffar väggarna lika många gånger per sekund och, när de är blandade, med samma kraft (som de skulle göra om de var den enda gastypen i behållaren).

I nästa sektion tittar vi på vilken påverkan ett flöde har på läcksökning.