6. Inifrån och ut-metoden och dess motsats, utifrån och in

Mätning av total läckhastighet – insidan-ut

En komponent som trycksätts med ett definierat tryck och en känd heliumkoncentration placeras i en vakuumkammare som pumpas av en läcksökare eller läcksökningssystem.

helium inside out

Denna metod gör det möjligt att mäta det totala utflödet av helium från komponenten, på ett kalibrerat sätt. (Med denna teknik går det dock inte att hitta läckan/läckorna).

 

Mätning av total läckhastighet – utsidan-in

Komponenten som ska provas evakueras med hjälp av vakuumpump. När det sökta korsande trycket uppnås kopplas läcksökaren in genom en ventil.
outside in helium
Samtidigt täcks komponenten av en tät ”huv”. Helium skickas in i huven; om läcka/läckor finns kommer helium att tränga in i komponenten. Sökaren kan nu mäta det totala läckaget (inklusive flera läckor) om heliumkoncentrationen och trycket i huven är kända.

Inte heller med denna metod kommer man inte att få reda på var läckorna finns.

OBS:
Avläsningen av läckan kommer inte att vara korrekt om huven inte innehåller 100% helium. Om man vill ha en korrekt avläsning behöver huven tömmas i förväg.

Efter att ha avlägsnat huven kan operatören spreja helium med en sprejsond för att träffa exakt på läckan/-orna.

För att titta på ackumulationsmetoden, klicka här.