5. FLÖDEN ATT TA HÄNSYN TILL

Helium kan flöda motströms genom turbopumpen och tillbaka in i analysatorn. Därför kan inloppsöppningen i en läcksökare kopplas till antingen utloppet eller till en mellanliggande öppning i högvakuumpumpen (vanligen en turbopump).

Genom att göra så kan läcksökningssystemet börja testa vid högre provtryck. Om trycket faller till nivåer som är jämförbara med det erforderliga analysatortrycket kan maskinen då växla till ”direktflöde” för högre känsligheter. I detta läge kommer samtliga molekyler att komma direkt till analysatorn.

Fördelen/nackdelarna visas i figuren nedan för olika flöden. Vi börjar med motströmsflödet som har lägre känslighet, kortare provförlopp, långsammare respons och ger en ren analysator – se nedan.

Motströmsförfarandet – kortare förlopp och långsammare respons

Contraflow helium

 

Om vi nu tittar på direktflödesmetoden så ser vi att provförloppet är längre, känsligheten är högre och responsen är snabbare.

 

direct-flow-helium

Efter att nu ha tittat på en del teori ska vi gå över till hur en heliumläcksökare fungerar.