3. HELIUMMÄTNING _ DELARNA

Huvuddelarna hos en heliumläcksökare är:

1. Analysatorn, som medger separation av spårgasen från andra gaser inuti läcksökaren. Den vanligaste typen av analysator är av typen magnetisk deflektion, eller en kvadruppeltyp om det handlar om att prova multi-gaser (vilket förekommer i kylningsindustrin). Analysatorn medger avläsning av heliumets partialtryck.

magnet helium 1

 

  1. En högvakuumpump som kan reducera trycket i analysatorn ner till mbarområdet 10-6. De flesta läcksökare av i dag är utrustade med antingen en turbomolekylpump, en motståndsmolekylpump eller en pump som inkluderar en kombination av båda. Dessa pumpar är idealiska för motströmsoperation, där de lättare gasmolekylerna – sådana som helium – kan flöda motströms åt andra hållet genom turbon och in i analysatorn. Denna motströmsflödesprincip ger tillfälle att starta provning med höga systemtryck, något som är idealiskt för att hitta större läckor, vilket är vanligt i industriell läcksökning.

pump helium 2

3. En hjälppump som stödjer turbopumpen. Denna pump kan vara av typen oljetätad rotorskovelpump. För kolvätefria applikationer kan man välja en skruvpump eller en spiralpump.

backing pump helium 3

Vi fortsätter genom att diskutera och definiera partiellt tryck på nästa sida.