GUIDE: Mätningar med hjälp av helium

Handledning 1 – att använda helium i mätningar

I det här avsnittet är avsikten att gå igenom något om teorin och arbetsprinciperna för heliummätning och hur detta påverkar läckmätning med denna metod. Handledningen är indelad i lagom stora avsnitt där man kan läsa om en aspekt av heliummätning, och menyn till höger kan användas för att navigera mellan sektionerna

Nedan återges Del 1 – mätning med hjälp av helium.

Alla element – helium, kol, kisel samt molekyler (multipla substanser såsom vatten olja och alkohol) består av protoner (+), neutroner (neutrala) och elektroner (-).

 

helium measurement

 

Eftersom helium är viktigast när det kommer till läcksökning ska vi koncentrera oss på denna gas och förklara hur joniseringsprocessen fungerar.

En heliumatom består av följande:
• 2 elektroner
• 2 protoner
• 2 neutroner.

De sektioner vi ska titta på här är de som definierar helium närmare; de komponenter som är involverade i provning, flöden och olika metoder av läckprovning.

För att komma direkt till nästa sektion, som definierar helium, klicka här eller använd sektionsmenyn till höger