KUNDANPASSADE SYSTEMLÖSNINGAR INOM TÄTKONTROLL

Låt oss ta del av era tätkrav

Baserat på vår ingående kunskap om alla slags mätsystem kan vi konstruera ett industriellt tätkotrollsystem åt våra klienter, från grovt upplagd briefing och dialog, ända fram till en slutlig produktion av ett system och de kvalitetssäkringstester som krävs för att påbörja verksamheten. För tätkontroll och kvalitetssäkring av era produkter kan ni med förtroende vända er till oss via kontaktformuläret i menyn, så kontaktar vi er omgående.

Från prototyp till slutprodukt

Vi hjälper ofta våra kunder redan i prototypstadiet av deras produktutveckling för att säkerställa att produkten möter kundens specifika läckprovningsbehov när massproduktionen inleds. Vi kan designa och producera allt – från små enkla fixturer till stora avancerade inline-system, och vi är verkligen en totallösningsleverantör som kan hjälpa er att testa i stort sett vad som helst.

Nolek använder all tillgänglig teknologi inom läcksökning och -provning, liksom inom verifieringsprovning. Vi har gedigna kunskaper om samtliga mätmetoder (dvs. tryckmätning, flödesmätning och gas/heliummätning). Konventionella tryck- och flödesmätnings-metoder erbjuds för det flesta tillämpningar; emellertid, om tekniska omständigheter eller stränga krav så kräver, används heliummetoden.

Noleks långa erfarenhet och kunskaper om läckprov med helium är unika. När det kommer till ett slutligt beslut, bestämmer vi tillsammans med kunderna vilken metod som är bäst lämpad för att möta deras specifika krav.

SPECIALMASKINER INOM TÄTKONTROLL

Att bygga tätkotrollutrustning är en av våra centrala angelägenheter – vi kan tillverka en fristående läcksökningsstation eller liknande utrustning, eller konstruera och bygga en arbetsstation som passar in som en komponent i en större enhet eller system.

Untitled2

KUNDANPASSAD MJUKVARA

Den 1 januari 2012 öppnade Nolek sin nuvarande kontor i Kolding, Danmark. Nolek A/S kommer att vidareutveckla Noleks provningsmjukvara, TestIT, vilken används i olika industrier över hela världen. Nolek A/S kommer även att vidareutveckla sin egen märkesmjukvara, mosCURA, som kommer att sätta en ny branschstandard och som kommer att hjälpa våra kunder att övervaka och kontrollera sina produktionsband och hjälpa dem att öka avkastningen och effektiviteten, liksom att ge våra kunder ett avancerat databassamlingsverktyg som möter ökande produktspårningskrav.

nolek-moscura

SPECIALINSTRUMENT

Med bortåt 40 års erfarenhet har Nolek blivit världens ledande tillverkare av specialinstrument för läckprovning, läcksökning och verifieringsprovning. Vi hjälper ofta våra kunder redan i prototypstadiet av deras produktutveckling för att säkerställa att produkten möter kundernas specifika läckprovningskrav när serieproduktionen börjar.

S9 Special

Tätkontrollinstrumentet S9 är ett kraftfullt instrument för läckprovning av produkter som måste vara luft- eller vätsketäta – en medicinburk t.ex. behöver vara fuktsäker och en motor behöver vara fullständigt vätsketät. Provning med övertryck eller vakuum är snabbare, enklare och billigare än att prova produkten med användande av dess egna arbetsmedia.

S10 Special

S 10 är det senaste utvecklingssteget bland våra tätkontrollinstrument och är ett enkelt och pålitligt instrument. Den är lätt att använda vid provning av en mängd sensorer inom fordonsindustrin, och är lika kraftfull när det gäller läkemedel, elektronik, gjutgods och förpackningar. Närhelst ett prov omfattar läckagemätning är det mycket troligt att S 10 kan hantera det – med lätthet.