HÖGKVALITATIVA KALIBRERINGSINSTRUMENT

Nolek erbjuder användarvänliga kalibreringsenheter för snabb och enkel kalibrering av läckprovningsinstrument. Idag består vårt utbud av kalibreringsinstrument av vårt egenutvecklade C9, ett instrument som kan användas på alla läckprovningsinstrument.
Den mäter flöde vid övertryck och vakuumförhållanden. Det är en användarvänlig kalibreringsenhet, och när den används inom de specificerade tryck- och flödesområdena (se Tekniska data) visas den resulterande luftströmmen omedelbart i mm³/s eller cm³/minut på skärmen.

Det finns två varianter av C9 beroende på mätningsområde:
• 4-500 Nmm³/s
• 100-9999 Nmm³/s.

VAD VÅR KALIBRERINGSENHET GÖR

C9 används för noggrann kalibrering och inställning av luftflöde från justerbara läckreferenser i läckprovnings- eller flödeskontrollinstrument.

VAD KAN DEN KALIBRERA?

Den kan användas på alla typer av läckprovningsinstrument för att kalibrera och justera luftflöden.