Kontakt – Sverige

Huvudkontoret
Hantverkarvägen 11
145 63 Norsborg, Sverige

Tel:  +46 8  531 942 00
+46 8  531 942 00
Fax: +46 8 531 711 50
E-post: info@nolek.se

OM NOLEK

Kvalitet och värde är i fokus för oss – vår Vision

”Vi är passionerade för våra kunders, våra anställdas och våra aktieägares framgång. Vi kommer växa genom at skapa framgångsrika kunder och genom att förbli den innovativa ledaren inom tätkontrollsindustrin. Vårt varumärke ska bli känt världen över, och stå för pålitlighet samt fortsätta att innebära betydande värde för våra kunder och inspirera stolthet hos våra anställda. Vi ska göra det exceptionellt enkelt för våra kunder att göra affärer med oss. Våra produkter och processer ska ge en ihållande konkurrensfördel. Vårt globala nätverk av skiftande, talangfulla individer ska vara inriktade i den obevekliga jakten på vårt gemensamma mål”.

Från konventionella metoder till andra mätmetoder

Vårt produktprogram omfattar egenkonstruerade produkter för tätkontroll. Vi har ett standard produktprogram men är även specialister på att ta fram kundanpassade system för att fullt ut kunna möta kundens önskemål och krav. Inom tätkontroll arbetar Nolek med alla idag förekommande mätmetoder, dessa är huvudsakligen tryckmätande, flödesmätande och gasmätande. En annan viktig del i vår verksamhet är att utveckla och söka nya metoder för tätkontroll.

KVALITET

Med över 40-års verksamhet och erfarenheter i bagaget har vi alltid arbetat med kvalitet som ledstjärna – och detta speglas i stabiliteten och tilliten våra kunder har i våra produkter och tjänster.

Vårt mål är att bli världens nummer ett som total leverantör inom läckindustrin och läcksökning. För att nå målet tror vi starkt på att arbeta tätt ihop med våra kunder för att uppnå ännu bättre och mer kvalitetsinriktade produkter.

 

Vårt kvalitetskoncept – med sex enkla steg

Nolek kommer att hjälpa sina kunder konstruera produkter som klarar tätkrav för den specifika industrin.
Nolek kommer att skräddarsy en lösning eller erbjuda standard instrument som testar kundens produkt på det mest kostnadseffektiva sättet möjligt.
Nolek kommer konstruera och bygga maskiner enligt ISO 9001, GXP, CE och UL standarder.
Nolek kommer att fokusera på kvalitet varje steg av processen, från ritning till färdig produkt.
Nolek kommer att hjälpa kunden integrera nyutvecklad mjukvara för att övervaka och kontrollera produktionen, med målet att höja effektiviteten, yielden och för att möjliggöra produktspårbarhet.
Nolek kommer att erbjuda sina kunder olika typer av servicepaket, dvs. allt från förebyggande underhåll och felsökning till att ta det totala serviceansvaret 24-7.

Miljö- och kvalitetspolicy

Se länken  Miljö- och kvalitetspolicy

VÅRA VÄRDEN

Vad vi lovar oss själva och våra kunder

 • Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav och behov, vilket oftast delvis uttrycks i form av produktspecifikationer.
 • Kvaliteten skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för kunderna.
 • Våra åtaganden och tjänster skall utföras på ett professionellt och yrkesmässigt sätt. Detta ska åstadkommas med pålitliga och effektiva mål samt rutiner som säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar.
 • Vi arbetar ständigt med nya mål för att ständigt förbättra oss och vår verksamhet.
 • Målsättningen är att efter utfört uppdrag skall kunden vara förvissad om att beställningen står i överensstämmelse med upprättat avtal eller produktspecifikation.
 • Vi ska arbeta med marginal till gällande lagstiftning, såväl regionalt som internationellt.
 • Vi ska hushålla med råvaror och energi genom att använda dessa på ett effektivt sätt och minska spridningen av föroreningar
 • Genom kontinuerlig information och fortbildning ska vi göra alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till och förbättra miljö- och kvalitetsarbetet i vår verksamhet.
 • Vi sätter miljön i fokus och hjälper företag att tätkontrollera deras produkter, så inte utsläpp av t.ex. olja och gaser sker i miljön.
 • Vi tillämpar miljöanpassad produktutveckling där vi t.ex. i en produktkategori utvecklat ett heliumåtervinningssystem, för att bespara kostnader för våra kunder, men även för att inte belasta miljön.
 • Miljö är ett prioriterat område för oss och vi skall ständigt arbeta med bästa möjliga teknik med hänsyn till miljön.
 • De normer som slås fast i denna policy gäller både företaget och dess anställda.

GDPR

Personuppgiftsansvarig är Birgitta Ritcher.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på gdpr@nolek.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.